≡ Menu

Informasjon til nye foreldre

Det å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så god som mulig for barnet. Vi håper at disse sidene kan gi dere et innblikk i barnets nye hverdag.

Tilvenning

Henting/bringing

Klær

Sykdom