≡ Menu

Sykdom

NÅR KAN BARNA GÅ I BARNEHAGEN I FORBINDELSE MED SYKDOM?

(Retningslinjene er utdrag fra Folkehelseinstituttet)

Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger om dette for en rekke sykdommer. Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, men også med tanke på forverring av egen sykdom og faren for komplikasjoner.

Generelt for alle sykdommer:

Barna bør holde seg hjemme dersom de har feber, som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C og normal kveldstemperatur er under 38 C.

Barna bør også holde seg hjemme dersom de har svekket allmenntilstand. Det vil si dersom de er uopplagte, slappe og virker syke

 

Spesifikke sykdomsomtaler:

Brennkopper

Barna skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontroll. I praksis vil det i de fleste tilfeller si at barna kan gå i barnehage etter at brennkoppene er behandlet med antibiotika-salve eller tilsvarende i minst ett døgn

Diaré

Rådene avhenger av hva som er årsaken til diaré-plagene. Det vil også variere med barnets alder, om det har kontroll på avføringen eller ikke. Vurderingen er individuell fra barn til barn, snakk eventuelt med legen om dette. Ved en uskyldig infeksjon «som går» blant barn, kan barna gå i barnehage så snart allmenntilstanden tillater det.

Hodelus

Barn kan gå i barnhage dagen når førstegangsbehandling er gjennomført. Det er viktig at barnehagen får beskjed om at barnet har lus.

Kusma

Barnet bør holde seg hjemme så lenger det er synlig hevelse av spyttkjertel. Vanligvis kan barna gå i barnehage ca. 9 dager etter at hevelsen startet.

Lungebetennelse

Allmenntilstand og feber er avgjørende. Når allmenntilstanden er tilfredsstillende og barnet ikke har feber over 37,5° C, kan de gå i barnehage.

Mark eller ormesykdommer

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandlingen er startet.

Meslinger

Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan barna gå i barnehage 4 dager etter at utslettet brøt ut. Sykdommen er blitt svært sjelden etter at vi begynte å vaksinere mot meslinger.

Ringorm

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er startet.

Røde hunder

Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan man gå i barnehage fra 1 uke etter at utslettet brøt ut.

Skarlagensfeber

Barna er smittefri når de har brukt penicillin i minimum ett døgn, og de kan gå i barnehage dersom allmenntilstanden tillater det og temperaturen ikke er over 37,5 grader.

Streptokokk halsbetennelse

Barna kan gå i barnehage når de har brukt penicillin i minst ett døgn dersom de ikke har feber over 37,5 grader eller svekket allmenntilstand.

Vannkopper

Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si at alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper.

Øyekatar

Øyekatar forårsakes enten av virus eller bakterier. Begge typer infeksjon er vanlig hos barn med forkjølelse. Ved virusinfeksjoner i øyet har det ingen hensikt med behandling. Ved bakterieinfeksjon kan behandling muligens forkorte forløpet noe. En eventuell smittefare er opphørt dagen etter at behandling ble startet, selv om det fortsatt er verk i øyekroken. Ved virusinfeksjon i øyet kan barna gå i barnehage uten at det brukes medisiner. (Kommentar fra barnehagen: Konferer med lege for å finne ut om øyekatarren må behandles.)

 

MEDISINERING:

Alle medisiner som barnet skal ta i barnehagen må være skrevet ut til barnet. Dette må komme tydelig fram på emballasjen. Vi har egne HMS-rutiner for barn som skal medisineres mens de er i barnehagen. Ansvar for medisinering må være dokumentert med eget skjema- henvend deg til personalet.