≡ Menu

Tilvenning

Når barnet begynner i barnehagen bruker vi de første 2-3 dagene til en tilvenningsfase for barnet (varigheten vurderes ut ifra hvert enkelt barns behov.). I løpet av disse dagene får vi muligheten til å bli kjent med dere, og dere får oppleve barnehagen fra innsiden. Barnet vil få sin egen primærkontakt i tilvenningsfasen, denne har hovedansvaret for barnet i tilvenningsfasen.

Dag 1:

Dere kommer slik det står i velkomstbrevet og blir i ca 2 timer. Den første dagen bruker vi til å bli litt kjent med hverandre og avdelingen.

Dag 2:

Dere kommer etter avtale med primærkontakt og blir i ca 3 timer. I samarbeid med primærkontakt vurderes det om barnet skal være litt uten dere i barnehagen. Dagen avsluttes ut ifra barnets behov. Dag 3 planlegges av primærkontakt i samråd med dere.

Dag 3:

Man kommer som avtalt med primærkontakt.