≡ Menu

Dagsrytme

Hos oss starter dagen kl 07:45 og avsluttes kl. 16.45.
En forenklet oversikt over dagsrytmen ser vanligvis slik ut:

07.45 – Avdelingene åpner

08.10 – Felles frokost

08.20 –Frilek
08.30 – Fellesaktivitet
08.50 – Ryddetid
09.00 – Fruktpause
09.15 – Påkledning
09.30 – Uteaktivitet
10.45 – Lunsj
11.15 –  Bleieskift
11.30 – 13:45 Sovetid

14.00 – Mat  og yogurt eller melk

14.30 – Bleieskift

14.45- Samling med fellesaktiviteter

15.15- Påkledning

15.30 – Utetid og frilek

16:45 – Barnehagen stenger