≡ Menu

Foreldreundersøkelsen

I 2017 deltok LABI Familiebarnehage i «Foreldreundersøkelsen i barnehage». I denne får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. Resultatet presenteres som et gjennomsnitt av besvarelsene på en skala fra 1-5 hvor 5 er «Svært fornøyd» og 1 er «Svært misfornøyd». 6 av 8 inviterte deltok i undersøkelsen. Mer informasjon om undersøkelsen finner du hos Utdanningsdirektoratet.

Her er LABI sitt resultat fra Foreldreundersøkelsen 2017:

Tema Resultat
Ute- og innemiljø 4,3
Relasjon mellom barn og voksen 4,7
Barnets trivsel 4,6
Informasjon 4,3
Barnets utvikling 4,3
Medvirkning 4,4
Henting og levering 4,8
Tilvenning og skolestart 4,7
Tilfredshet 4,7
Samisk bolk